GENRES

Shounen ऐ

अहो, राजकुमार!

3.7
धडा 38 एप्रिल 4, 2022
धडा 37 एप्रिल 4, 2022

छाया मुकुट

4.2
धडा 40 सप्टेंबर 18, 2021
धडा 39 सप्टेंबर 18, 2021

खूपच बंद

4.9
धडा 125 सप्टेंबर 9, 2021
धडा 124 22 ऑगस्ट 2021

चालू आहे विजेचा अनपेक्षित फ्लॅश

3.2
धडा 3 जानेवारी 31, 2021
धडा 2 जानेवारी 31, 2021